Úvod

Satelitní data

Satelity jsou umělá kosmická tělesa, pohybující se kolem přirozeného kosmického tělesa, např. planety nebo měsíce. Rozlišují se např. podle jejich funkce (vědecké, vojenské, navigační), využití (astronomické, geofyzické, environmentální) nebo specifických vlastností oběžných drah (GEO, MEO, LEO) (zdroj).

Ačkoliv se o budoucnosti satelitů hovořilo již v druhé polovině 19 století, první skutečné satelity byly vypuštěny až na konci 60. let 20 století Sovětským svazem a Spojenými státy americkými. První český výzkumný satelit s názvem Magion 1 vyvinuli pracovníci Geofyzikálního ústavu ČSAV. Startoval v říjnu 1978 a do 90. let následovaly další čtyři satelity (zdroj).

V současnosti dochází k využívání dat ze satelitů v celé řadě odvětví mezi něž patří např. doprava a zemědělství. Napomáhají tomu zejména projekty světových velmocí (jako je např. Sentinel v EU), ale také mezivládní organizace, mezi něž patří např. Eumetsat. Trendem posledních let pak je poskytování dat pro výzkumné účely zdarma nebo jejich zcela volné využití (zdroj).